Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Điều kiện và quy trình ươm tạo

Đội ngũ chuyên gia