Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

Đội ngũ chuyên gia

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chuyên gia Công nghệ thực phẩm

05 - 06 - 2017

Năm sinh: 1970
Học vị: Tiến sỹ
Chức vụ: Trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

 

TT

Tên công trình (bài báo, công trình…) Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng

công trình)

Năm công bố
 

 

1

Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn Bacillus spp. từ dạ cỏ bò có khả năng sinh enzyme β-glucanase và bước đầu xác định đặc tính của enzyme.  

Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Vĩnh Hoàng

 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập  15, số 1: 85-91

 

 

2017

 

 

2

Isolation, selection of β – glucanase producing Bacillus spp. from cow rumens and primary characterization                                 of enzyme.  

Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Vinh Hoang

 

Vietnam J. Agri. Sci. Vol. 15, No. 1: 85-91

 

 

2017

 

 

3

Extraction and Color Stability Evaluation of Crocin from Gardenia Jasminoides                            Ellis. Vietnam  

Nguyen  Thi  Thanh Thuy,

Nguyen Thi Hien

 

J. Agri. Sci. Vol. 14, No. 12: 1978-1985.

 

 

2016

 

 

 

4

Isolation, identification, and                 preliminary characterization                       of Bacillus subtilis with broad-range antibacterial activity from Muong Khuong chilli sauce Nguyen Thi Thanh Thuy, Vu Thi Huyen Trang, Vu Quynh Huong, Trinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Lam Doan, Tran Thi Na, Nguyen Hoang Anh.  

 

Vietnam J. Agri. Sci. Vol.  14,  No.  7:  1009-

1015.

 

 

 

2016

 

 

5

Effect of Trichoderma sp. TC1 and its extract on growth inhibition and aflatoxin production of Aspergillus    flavus    and Nguyen Thi Thanh Thuy, Luu Thi Phuong Thao, Vu Quynh Huong, Nguyen Van Giang (2016).  

J. Agri. Sci. Vol. 14, No. 10: 1581 -1587.

 

 

2016

 

Aspergillus                       parasiticus.

Vietnam

 

 

 

6

Antimicrobial  activity and                   preliminary characterization                       of peptides produced by lactic acid bacteria isolated from some Vietnamese fermented foods  

 

Pham Thi Diu, Nguyen Thi Lam Doan, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hoang Anh.

 

 

Vietnam J. Agri. Sci. Vol.  14,  No.  7:  1044-

1051.

 

 

 

2016

 

 

 

7

Isolation and selection of lactic acid bacteria from Vietnamese fermented pork meat product with antimicrobial activity and characterization                                   of bacteriocin  

Nguyen Thi Lam Doan, Hoang Thi Van,  Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hoang Anh.

 

 

Vietnam J. Agri. Sci. Vol.  14,  No.  7:  1089-

1099.

 

 

 

2016

 

 

8

Study on the production of instant powder rich in protein, calcium and vitamin D for pregnant woman  

Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Thi Thanh Thuy, Pham Tuan Anh

 

Journal of Vietnam Nutrition Association, Vol 11, No 4: 25-30.

 

 

2015

 

9

Application of lactic acid bacteria to reduce phytic acid of germinated soybean Nguyen Thi Thuy Ninh, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hong Minh Journal of Vietnam Nutrition Association, Vol 11, No 4: 65-72.  

2015

 

 

10

Xác định một số công nghệ chính của quá trình chế biến bánh bích qui xốp bổ sung bột hạt điều làm nguyên liệu phụ Dinh Thi Hien, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Duc Quyet J. Sci. & Devel., Vol. 11, No. 7: 1037-1044  

 

2013

 

 

11

Utilization of Probiotics for production of fermented carrot juice Nguyen Thi Hanh, Nguyen Thi Thanh Thuy, Hoang Thi Le Hang, Nguyen Thi Thuy Kỷ yếu hội thảo Công nghệ sinh học toàn quốc. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 185-189.  

 

2013

 

 

 

12

Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa – ứng dụng để sản xuất giấy chỉ thị phát hiện nhanh hàn the trong thực phẩm Nguyen Thi Hien, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Thi Loan J. Sci. & Devel., Vol. 10, No. 5: 738-746  

 

 

2012

 

 

 

 

13

Nghiên cứu quy trình sản xuất thuốc cốm bổ sung thêm vi khuẩn có lợi đường ruột Nguyen Thi Thanh Thuy Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về cơ điện nông nghiệp  và bảo quản chế biến nông sản, thực phẩm 20- 21/1/2011. Nhà  xuất bản Khoa học và kỹ thuật. ISBN978-604- 67-0007. 320-326  

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

14

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic sinh enzyme phytase cao từ các nguồn cơ chất khác nhau. Nguyen Xuan Huong,

Nguyen Thi Thanh Thuy

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về cơ điện nông nghiệp  và bảo quản chế biến nông sản, thực phẩm. 20- 21/1/2011. Nhà  xuất bản Khoa học và kỹ thuật. ISBN978-604- 67-0007. 313-319  

 

 

 

2011

 

 

 

 

15

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức sơ chế nguyên liệu và chủng vi khuẩn lactic tới khả năng lên men đồ uống từ gạo lứt. Phần 2. Ảnh hưởng của chủng vi khuẩn lên men Nguyen Thi Thanh Thuy, Ngo Xuan Manh, Pham Thu Ha, Vu Thi Hang, Ngo Xuan Dung, Nguyen Xuan Bac. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về cơ điện nông nghiệp  và bảo quản chế biến nông sản, thực phẩm. 20- 21/1/2011. Nhà  xuất bản Khoa học và kỹ thuật. ISBN978-604- 67-0007. 290-296  

 

 

 

2011

 

 

 

 

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức sơ chế nguyên liệu và chủng vi khuẩn lactic tới khả năng lên men đồ uống từ gạo lứt. Phần 1. Ảnh hưởng của phương thức sơ chế nguyên liệu. Nguyen Thi Thanh Thuy, Ngo Xuan Manh, Pham Thu Ha, Vu Thi Hang, Ngo Xuan Dung, Nguyen Xuan Bac. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về cơ điện nông nghiệp  và bảo quản chế biến nông sản, thực phẩm. 20- 21/1/2011. Nhà  xuất bản Khoa học và kỹ thuật. ISBN978-604- 67-0007. 283-289.  

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

17

Genetic conservation of Foxtail millet (Setaria Italica (L.) Beauv. and using its grain for Nutrient food production- A case of develop economical Agriculture sustainable to climate changes in mountainous regions in Vietnam. Vol. 15, No 1:15-21  

 

 

Pham Van Cuong, Hoang Viet Cuong, Duong Thi Thu Hang, Nguyen Duc Doan, Nguyen Thi Thanh Thuy, Cao Huong Giang

 

 

 

Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Science (ISSAS)

 

 

 

 

 

2009

 

 

18

Affection of ecological factor on grain yield and grain quality of several foxtail millet cultivars (Setaria italica (L.) Beauv.) Pham Van Cuong, Hoang Viet Cuong, Duong Thi Thu Hang, Nguyen Duc Doan, Nguyen Thi Thanh Thuy, Cao Huong Giang  

 

Report to ISSAAS conference program

 

 

2008

 

 

 

19

Effect of high pressure homogenisation on the capacity of Lactobacillus plantarum A6 to ferment rice/soybean slurries to prepare high energy density complementary food.  

 

Thi Thanh Thuy Nguyen, Jean-Pierre Guyot, Christèle Icard-Vernière, Isabelle Rochette, Gérard Loiseau

 

 

 

Food Chemistry

 

 

 

2007

 

2007; 102: 1288-1295.
 

 

 

 

 

20

Effect of fermentation by amylolytic lactic acid bacteria, in process combinations,                                  on

characteristics                                  of rice/soybean slurries: A new method for preparing high energy density complementary foods for young    children.    2007;

100: 623–631.

 

 

 

Thi Thanh Thuy Nguyen, Gérard Loiseau, Christèle Icard-Vernière, Isabelle Rochette, Serge Trèche, Jean-Pierre Guyot

 

 

 

 

 

Food Chemistry

 

 

 

 

 

2007

 

 

21

New bioprocess to prepare high energy density (HED) gruels. 17- 21 september 2006. Thi Thanh Thuy Nguyen, Gérard Loiseau, Christèle Icard-Vernière, Isabelle Rochette, Serge Trèche, Jean-Pierre Guyot.  

Poster Food is Life, IUFFOST, Nantes (France)

 

 

2006

 

 

22

Use            of                             ATP bioluminescence                         to determine the bacterial sensitivity threshold to a bacteriocin.                  2003;

18:254–258.

Charlotte Valat, Dominique Champiat,  Thi  Thanh Thuy Nguyen, Gérard Loiseau, Maurice Raimbault and Didier Montet  

 

Luminescence

 

 

2003