Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

Đội ngũ chuyên gia

Bà Trần Thị Châu – Chuyên gia công nghệ thực phẩm

02 - 06 - 2017

Họ tên: Trần Thị Châu

Nơi công tác:  Viện Công nghiệp thực phẩm – Bộ Công thương

Chuyên ngành: Chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học trong chế biến thực phẩm

ĐÃ THAM GIA CÁC DỰ ÁN:

  • Đã tham gia 4 Dự án của UNDP về giảm phát thải CFC 12 (1999 -2002)
  • Tham gia Dự án của Ngân hàng thế gới (WB) về CFC và Halon (2003)
  • Tham gia Dự án của UNIDO về vệ sinh an toan thực phẩm (2005
  • Tham gia Dự án ODA do Nhật bản tài trợ – Nâng cao năng lực cho Viện Công nghiệp thực phẩm (2002 – 2006).
  • Tham gia Dự án do EU tài trợ – Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm (2006-2012)
  • Tham gia Dự án thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong
    lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ Công thương chủ trì. (2014-2016)