Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

HỘI THẢO

14 - 06

MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ

Mục tiêu  tổng thể: Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong cộng đồng, nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và cải thiện sức cạnh tranh tổng thể của các doanh nghiệp, điều này cũng có nghĩa là hướng t...

26 - 05

Tổng quan về vườn ươm doanh nghiệp

Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội (HBI) là một dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam” do EU tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản s...

26 - 05

Cơ cấu quản lý và tổ chức

Phòng nghiên cứu, quản lý và phát triển Vườn ươm là bộ phận được giao trực tiếp thực hiện dự án dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm hỗ trợ DNNVV. Nhân sự trực tiếp tham gia thực hiện dự án có tổ...

26 - 05

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Kết quả ươm tạo doanh nghiệp ( 2005 - 2008 )

26 - 05

Kết quả ươm tạo doanh nghiệp

Kết quả ươm tạo doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2009-2012