Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

Tin tức

Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019

06 - 06 - 2019

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trân trọng gửi tới Quý Doanh nghiệp Thư mời số 0984/PTM-PTBV ngày 03/5/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc mời tham dự Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019

Doanh nghiệp có thể tham gia Chương trình theo 02 hình thức:

– Nộp hồ sơ bản cứng tới Ban Tổ chức hoặc

– Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web vbcsd.vn.

Ban Tổ chức khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến để giảm lượng giấy sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến sẽ được thưởng 2% tổng số điểm.

Các bước thực hiện như sau:

1) Tải Đơn đăng ký tham gia Chương trình từ trang web vbcsd.vn;

2) Điền Đơn đăng ký và gửi về Ban tổ chức qua đường bưu điện;

3) Ban Tổ chức gửi thông báo đến doanh nghiệp về việc chấp nhận sự tham gia sau khi nhận được Đơn đăng ký từ doanh nghiệp;

4) Khai hồ sơ:

4.1. Đối với hình thức nộp hồ sơ bản cứng: Doanh nghiệp tải Bộ chỉ số CSI từ trang web vbcsd.vn, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ Chỉ số và nộp hồ sơ cho Ban tổ chức

4.2. Đối với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến: Ban Tổ chức gửi tài khoản đăng nhập vào phần mềm khai báo Bộ Chỉ số trực tuyến trên trang web vbcsd.vn. Doanh nghiệp tiến hành cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ Chỉ số tại đây.

Trân trọng!