Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Giới thiệu

Cơ cấu quản lý và tổ chức

26 - 05 - 2017

Để vận hành và quản lý các hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp theo mục tiêu, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội giao Phòng Ươm tạo và phát triển doanh nghiệp thực hiện quản lý dự án.

Nhân sự quản lý vận hành gồm:

Bộ phận quản lý Dự án

+ 01 Phó Giám đốc phụ trách: Chỉ đạo các hoạt động của Phòng (trong đó có quản lý Dự án Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội)

+ 01 Phụ trách phòng: Thực hiện các nhiệm vụ chức năng của Phòng. Trong đó thực hiện xây dựng, triển khai và quản lý các hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội

+ 02 Phó phòng: Phụ trách nội dung đào tạo, tập huấn và quản lý vườn ươm
+ 03 cán bộ chuyên môn

Bộ phận điều hành trực tiếp tại Vườn ươm doanh nghiệp

+ 01 Giám đốc điều hành Vườn ươm: Phụ trách các hoạt động trực tiếp tại Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội tại Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

+ 03 cán bộ hợp đồng phụ trách: tổ cơ điện, vệ sinh, tổ lò hơi.

+ Tổ bảo vệ: Đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp thực hiện theo Hợp đồng chuyên môn.

Liên hệ làm việc:

  1. Ông Ngô Quốc Hưng – Trưởng phòng (Quản lý chung các hoạt động dự án).

ĐT: 0963 029 555            Mail: hotliney2k@gmail.com

  1. Ông Hồ Sỹ Thường – Giám đốc điều hành Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội (Phụ trách các hoạt động trực tiếp tại Vườn ươm)

ĐT: 0964 669 666             Mail: hsthuong.hbi@gmail.com