Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

Tin tức

Hà Nội chi hơn 312 tỷ đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

01 - 11 - 2019

DNVN – Thành phố Hà Nội sẽ chi 312,9 tỷ đồng từ ngân sách thành phố cho Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 – 2025. Đề án do Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Khoa học & Công nghệ, cùng Sở Thông tin & Truyền thông thực hiện.

Thông tin này đã được ông Lê Văn Quân – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội – Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội đưa ra tại Hội thảo công bố Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 – 2025 diễn ra vào chiều 29/10 tại Hà Nội. sư kiện do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển công nghệ Bách Khoa (BK Holdings) đồng tổ chức.
Nhằm thực hiện hóa những chủ trương, chính sách của TP, xây dựng Hà Nội thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn của cả nước, ngày 09/9/2019, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt và ban hành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP giai đoạn 2019 – 2025 tại Quyết định số 4889/QĐ-UBND, trong đó ban hành nhiều cơ chế chính sách mang tính đột phá nhằm hỗ trợ, phát triển hđ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP, góp phần tăng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thủ đô nhanh và bền vững.
Theo ông Quân, đối tượng của đề án gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án KNST có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, sáng tạo thuộc các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô; Các DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật, truyền thông cho KNST trên địa bàn Hà Nội; Các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội cho biết, điều kiện tham gia Đề án là người đứng đầu tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Tổ chức có ít nhất 1 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 1 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.
Mục tiêu của đề án nhằm thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng nhất là sinh viên, thanh niên và đội ngũ trí thức thành phố; Kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; Hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của thành phố để thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực trong nước, quốc tế, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.
Các chính sách hỗ trợ của Đề án tập trung vào 7 nội dung: Tăng cường, đẩy mạnh truyền thông KNST và xây dựng văn hóa khởi nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực cho KNST; Phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động KNST; Thúc đẩy hoạt động KNST, liên kết, kết nối hệ sinh thái KNST; Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm; Hỗ trợ tài chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư cho KNST; Hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp Hà Nội.
Các đối tượng đủ điều kiện tham gia Đề án có thể tiếp cận và liên hệ trực tiếp với Cơ quan thường trực Đề án (Trung tâm Hỗ trợ DNNVV – Sở Kế hoạch và Đầu tư) hoặc Sở KH&CN, Sở TT& TT để được hướng dẫn, nộp hồ sơ xin hỗ trợ hoặc tuyển chọn đơn vị thực hiện.