Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

Tin tức

Hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

07 - 07 - 2018

HNP – Tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND TP khóa XV, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại biểu Nguyễn Thế Vinh đóng góp ý kiến tại hội trường
Theo Tờ trình của UBND TP: Ngay từ những năm 2016, sau khi Nghị quyết 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2025 ra đời, UBND Thành phố đã có những chỉ đạo cụ thể, giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy thành lập mới doanh nghiệp và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được đề xuất như: Các giải pháp về cách TTHC rút ngắn thời gian khởi sự doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về mặt bằng sản xuất kinh doanh…
Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp mới thành lập và các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp phần lớn đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành quy định hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội để hỗ trợ các doanh nghiệp.
Theo quy định, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn Thành phố; Các hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện chuyển đổi sang thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Về nội dung hỗ trợ, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho DNNVV thành lập mới: 300.000 đồng/doanh nghiệp (Theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính).
Hỗ trợ kinh phí làm một dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp thành lập mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh (tối đa 300 nghìn đồng/1 doanh nghiệp).
Hỗ trợ kinh phí chuyển phát nhanh cho DNNVV thành lập mới, DNNVV thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhu cầu nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nhà hoặc trụ sở làm việc (theo giá cước của Chi nhánh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – Bưu điện thành phố Hà Nội là đơn vị được Thủ tướng Chính phủ chỉ định thực hiện dịch vụ công ích theo QĐ 41/2011/QĐ-TTg ngày 04/8/2011). Nguồn kinh phí thực hiện sẽ lấy từ nguồn Ngân sách Thành phố.
Đóng góp ý kiến vào quy định, đại biểu NguyễnThế Vinh (tổ Đống Đa) đề nghị UBND TP cần nghiên cứu thêm các hạng mục hỗ trợ để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, như: Nghiên cứu hỗ trợ doanh các cơ sở dữ liệu, kết nối doanh nghiệp mới với các doanh nghiệp lớn… Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng việc hoàn thành số doanh nghiệp theo chỉ tiêu là cần thiết, nhưng cần tạo ra các doanh nghiệp có chất lượng thực sự, tránh tình trạng doanh nghiệp lập ra không hoạt động. Đại biểu đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư cần có cơ chế kiểm soát việc đăng ký vốn điều lệ của các doanh nghiệp mới thành lập.
Translate »