Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

26 - 05 - 2017
  1. Xuất xứ dự án:

Dự án “Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội” (gọi tắt là HBI) là một hợp phần thuộc “Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam” do EU tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1432/CP-HTQT ngày 30/09/2004 và Hiệp định tài trợ cho chương trình này đã được Chính phủ Việt Nam và Uỷ ban Châu Âu ký kết ngày 07/10/2004. Vườn ươm chính thức khai trương vào ngày 25/11/2007.

  1. Quá trình hình thành Dự án.

2.1 Giai đoạn 2003 – 2005:

Trong khuôn khổ chiến lược quốc gia Uỷ ban Châu Âu đã thoả thuận với Chính phủ Việt Nam về việc phát triển một chương trình củng cố thành quả của Việt Nam để tạo ra một khu vực tư nhân năng động thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tập trung vào việc tăng năng suất và tăng tính cạnh tranh trong thị trường khu vực. Năm 2003, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội và Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu tại Hà Nội đã nhất trí thành lập “Vườn ươm chế biến thực phẩm và đóng gói bao bì Hà Nội” với sự tham gia có tính nguyên tắc gồm 3 bên: Doanh nghiệp nhà nước (đại diện cho phần vốn của Thành phố), Doanh nghiệp tư nhân và Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam. Theo quy định của Hiệp định tài trợ, phía Việt nam cần thành lập pháp nhân trên cơ sở hợp tác giữa nhà nước và tư nhân, và pháp nhân này phải hoạt động phi lợi nhuận trong thời gian thực hiện Chương trình, trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội thành lập ra một Công ty để vận hành Vườn ươm theo mô hình công – tư. Pháp nhân công tư này đã thay đổi 3 lần.

2.2. Giai đoạn 2006-2008.     

Tháng 4/2006, Thoả thuận hợp tác mới đã được ký kết giữa 3 bên: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), UBND Thành phố Hà nội mà đại diện là Sở KHĐT (HAPI) và Công ty Điều hành Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội (gọi tắt là HBI).

*Ngân sách hoạt động của Vườn ươm:

– Vốn ODA (do EU tài trợ)

– Vốn đối ứng của phía Việt Nam (do Bộ KH&ĐT và các cơ quan thụ hưởng tự cân đối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1432/CT-HTQT ngày 30/9/2008),    

2.3. Giai đoạn 2009-2012.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1, ngày 11/3/2009 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có quyết định số 1211/QĐ-UB giao cho Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp điều hành triển khai dự án giai đoạn 2 và giải thể Công ty TNHH Điều hành Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội, đồng thời giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Thương mại Hà Nội kiểm kê bàn giao dự án nhà xưởng, hệ thống nước thải cho Trung tâm hỗ trợ DNNVV trực tiếp quản lý. Hiện nay, Công ty TNHH Điều hành Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội đã tạm ngừng hoạt động, chờ hoàn tất thủ tục giải thể, các hoạt động của dự án do Phòng nghiên cứu phát triển và quản lý Vườn ươm trực tiếp triển khai hoạt động.

2.4. Giai đoạn từ 2012 cho đến nay

Tháng 12/2012 kết thúc giai đoạn vốn tài trợ dự án của Liên Minh Châu Âu, Thành phố Hà Nội theo tinh thần cam kết với Liên Minh Châu Âu đã quyết định tiếp tục duy trì hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội bằng nguồn ngân sách cấp bù. Đơn vị được giao quản lý vận hành tiếp tục là Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số: 712/QĐ-UBND ngày 16/2/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đơn vị quản lý, vận hành và phương án giá cho thuê dịch vụ Vườn ươm  doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2016 -2020.

Các hoạt động của dự án Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội do Phòng nghiên cứu phát triển và quản lý Vườn ươm doanh nghiệp thuộc Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội xây dựng, triển khai thực hiện.