Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

Đội ngũ chuyên gia

Luật sư Nguyễn Duy Nguyên – Hỗ trợ tư vấn pháp lý

05 - 09 - 2017

Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp

Nơi công tác: Công ty CP chế biến và XNK thủy sản Đại An và Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Các công trình nghiên cứu, dự án đã tham gia:

Tham gia dự án cắt giảm thủ tục hành chính của Chính Phú;
Tham gia dự án sửa đổi Luật Tố tụng hành chính của Quốc Hội;
Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp