Hanoi Authority For Planning And Investment

HANOI SME'S PROMOTION CENTER

Tin tức

Mời tham gia chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững năm 2017

30 - 06 - 2017

Thư mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017 - Dành cho Ban Lãnh đạo doanh nghiệp/ đơn vị (5/19/2017)

 

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại: http://vbcsd.vn

Translate »