Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

Tin tức

Mời tham gia chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững năm 2017

30 - 06 - 2017

Thư mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017 - Dành cho Ban Lãnh đạo doanh nghiệp/ đơn vị (5/19/2017)

 

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại: http://vbcsd.vn

Translate »