Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Giới thiệu

MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ

14 - 06 - 2017

Mục tiêu  tổng thể: Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong cộng đồng, nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và cải thiện sức cạnh tranh tổng thể của các doanh nghiệp, điều này cũng có nghĩa là hướng tới mục tiêu tạo việc làm và giảm nghèo.

Mục tiêu cụ thể: 

– Thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV có sáng kiến và đẩy mạnh quá trình tạo công ăn việc làm ở Việt Nam bằng cách tạo ra một trung tâm điển hình với những chuẩn mực tốt nhất và có khả năng nhân rộng cho những Vườn ươm công nghệ nói chung và những Vườn ươm Chế biến và đóng gói thực phẩm nói riêng.

        – Khuyến khích những sáng kiến quy mô nhỏ và huy động các tiềm năng phát triển kinh tế địa phương với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và các doanh nghiệp mới khởi sự  trong lĩnh vực chế biến nông sản và thực phẩm, tìm ra các giải pháp cho chính doanh nghiệp của họ.

        – Tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp mới thành lập có thể hoạt động tốt trong những năm khó khăn ban đầu. Sau 3 đến 5 năm các doanh nghiệp có thể tách khỏi vườn ươm và nhường chỗ cho các công ty mới thành lập khác. Có quy định cụ thể về các bước gia nhập và rời khỏi vườn ươm.

Nhiệm vụ của HBI

        Hỗ trợ những doanh nghiệp mới, sáng tạo và năng động trong ngành thực phẩm. Thông qua các hoạt động ươm tạo,  cung cấp cho họ những dịch vụ phát triển kinh doanh chất lượng cao. HBI đồng thời cũng khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động trong ngành thực phẩm, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau:

        – Sản xuất đồ uống (chứa cồn và không cồn);

        – Chế biến rau quả và nông sản;

        – Bánh kẹo (bao gồm cả bánh mì);

        – Thịt tươi và thịt chế biến;

        – Chế biến thực phẩm truyền thống.

        – Chế biến các sản phẩm từ sữa