Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Quy trình ươm tạo

Quy trình ươm tạo

27 - 05 - 2017

Mục tiêu tổng thể của Vườn ươm là hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp trẻ (có 2 -3 năm hoạt động) trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm đều có thể tham gia Vườn ươm nếu đáp ứng một số điều kiện theo quy định. Và việc ươm tạo sẽ được thực hiện theo từng bước, giai đoạn cụ thể theo quy trình ươm tạo.

I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA VƯỜN ƯƠM

Để có thể tham gia vào vườn ươm doanh nghiệp Hà nội các khách hàng phải đáp ứng một số điều kiện sau đây

1. Là cá nhân có ý tưởng kinh doanh và muốn thành lập doanh nghiệp; công ty khởi sự hoặc công ty mới thành lập (có thời gian hoạt động tối đa là 2 năm) có mong muốn mở rộng sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm

2. Hoạt động của công ty là sản xuất và chế biến thực phẩm

3. Có đơn đăng ký xin tham gia vào vườn ươm doanh nghiệp

4. Kế hoạch kinh doanh của công ty được lập theo mẫu hướng dẫn của HBI và có tính khả thi

5. Nếu là công ty đã thành lập phải có các giấy tờ pháp lý liên quan như: đăng kí kinh doanh, đăng kí thuế, báo cáo tài chính năm trước, khai thuế từ năm trước được xác nhận bởi cơ quan thuế

6. Số lao động làm việc toàn thời gian của công ty không vượt quá 300 người.

II. QUY TRÌNH ƯƠM TẠO

2.1 TUYỂN CHỌN

1.      Đơn vị, cá nhân đăng kí và nộp hồ sơ dự sơ tuyển (theo mẫu của HBI).

2.      Giám đốc Phát triển kinh doanh của HBI nghiên cứu, đánh giá sơ bộ và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện kế hoạch kinh doanh.

3.      Ban tuyển chọn khách hàng bao gồm đại diện của: Văn phòng Chương trình Hỗ trợ Khu vực tư nhân Việt Nam (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, ban giám đốc vườn ươm và Cố vấn cấp cao của EU. Ban tuyển chọn khách hàng sẽ đánh giá các hồ sơ dự tuyển và phỏng vấn trực tiếp các ứng viên có hồ sơ hợp lệ.

4.      Ban tuyển chọn thông báo kết quả phỏng vấn. Đối với các khách hàng có đủ điều kiện vào vườn ươm, HBI sẽ mời ký kết hợp đồng ươm tạo.

2.2 TRƯỚC ƯƠM TẠO

1.      HBI cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuẩn bị thành lập và quản lý một công ty.

2.      Đào tạo các kiến thức cơ bản để giúp cho khách hàng trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh.

3.      Tư vấn và đào tạo các kiến thức cơ bản về thành lập doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, luật doanh nghiệp, marketing, v.v…

4.      Tư vấn hỗ trợ và trang bị cho khách hàng có những kiến thức cơ bản về tính giá thành và giá bán sản phẩm.

2.3 ƯƠM TẠO

1.      Ban quản lý vườn ươm phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng khi bắt đầu tham gia vào vườn ươm.

2.      Hỗ trợ và tư vấn khách hàng triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm giúp khách hàng đi đúng lịch trình và chiến lược kinh doanh.

3.      Hỗ trợ và tư vấn phân tích lợi nhuận và việc hoạch định tài chính của khách hàng. Giúp khách hàng tiếp cận các nguồn tài chính (các nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư mạo hiểm, v.v…).

4.      Tìm kiếm các mối quan hệ cho khách hàng, giúp tiếp cận kiến thức, đối tác kinh doanh, tìm kiếm các nhà cung ứng dịch vụ, v.v…

5.      Hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng xây dựng kế hoạch tiếp thị và quảng bá: xác định khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu, các cơ hội kinh doanh, các thách thức cạnh tranh, hoạt động PR, v.v…

6.      Chắp nối và giới thiệu đối tác chuyển giao công nghệ cho khách hàng.

7.      Đánh giá định kì quá trình phát triển của khách hàng dựa vào kế hoạch kinh doanh. Đưa ra các biện pháp hiệu chỉnh cần thiết hoặc ngừng hỗ trợ theo các tiêu chuẩn rời vườn uơm.

2.4 KẾT THÚC QUÁ TRÌNH ƯƠM TẠO

Doanh nghiệp kết thúc quá trình ươm tạo và rời khỏi vườn ươm trong các trường hợp sau:

Trường hợp kết thúc quá trình ươm tạo và rời khỏi vườn ươm đúng thời hạn:

Đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch kinh doanh cho thời gian hoạt động trong vườn ươm· Đội ngũ quản lý của doanh nghiệp đã có được những kỹ năng quản lý tốt· Đội ngũ công nhân thành thục· Doanh nghiệp có thể tồn tại độc lập trên thị trường

Trường hợp tự nguyện rời khỏi vườn ươm trước thời hạn:

Doanh nghiệp có thể xin chấm dứt hợp đồng ươm tạo và rời khỏi vườn ươm bất cứ khi nào cảm thấy mình đã đủ khả năng hoạt động độc lập trên thị trường.

Trường hợp được đề nghị rời khỏi vườn ươm trước thời hạn:

HBI đề nghị doanh nghiệp rời khỏi vườn ươm trước thời hạn khi:· Doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ ươm tạo.· Doanh nghiệp cần thêm không gian sản xuất vượt quá khả năng cung cấp của HBI.· Doanh nghiệp quá yếu kém trong khâu tổ chức quản lý; không đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch kinh doanh.· Doanh nghiệp không còn phù hợp với chương trình ươm tạo.· Doanh nghiệp vi phạm các điều khoản trong hợp đồng kí kết với vườn ươm hoặc các quy định chung của vườn ươm.

III. CÁC MẪU BIỂU QUY TRÌNH ƯƠM TẠO

  1. Lưu đồ quy trình ươm tạo. Tải tài liệu tại đây.
  2. Doanh nghiệp nộp đơn xin ra nhập Vườn Ươm theo mẫu
  3. Biểu giá dịch vụ tại Vườn Ươm: Tải tài liệu tại đây
  4. Nội quy khách hàng: tải tài liệu tại đây