Hanoi Authority For Planning And Investment

HANOI SME'S PROMOTION CENTER

Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn thầu hội thảo

16 - 07 - 2017

THÔNG BÁO

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo như sau:

  1. Nhà thầu trúng thầu:

– Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ truyền thông HAITRAN.

– Giá trúng thầu: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng./.).

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng thực hiện trọn gói.

  1. Nhà thầu không trúng thầu:

– Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Sự kiện và Truyền thông New: do không đáp ứng về mặt tài chính (giá chào hàng cao hơn so với giá chào của nhà thầu trúng thầu).

– Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Quốc tế tài năng BTI: do không đáp ứng về mặt tài chính (giá chào hàng cao hơn so với giá chào của nhà thầu trúng thầu).

Trân trọng thông báo đến các nhà thầu tham gia được biết./. 

Translate »