Hanoi Authority For Planning And Investment

HANOI SME'S PROMOTION CENTER

Tin tức

Thông báo kết quả trúng thầu đào tạo

06 - 08 - 2017

THÔNG BÁO

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức các khóa đào tạo như sau:

  1. Nhà thầu trúng thầu:

– Tên nhà thầu: Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Kingsman.

– Giá trúng thầu: 112.500.000đ (Một trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng./.)

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng thực hiện trọn gói.

  1. Nhà thầu không trúng thầu:

– Hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH VINEN: do không đáp ứng về mặt tài chính (giá chào hàng cao hơn so với giá chào của nhà thầu trúng thầu).

– Hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Quốc tế Empire: do không đáp ứng về mặt tài chính (giá chào hàng cao hơn so với giá chào của nhà thầu trúng thầu).

Trân trọng thông báo đến các nhà thầu tham gia được biết./. 

Translate »