Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

HỘI THẢO

Thư mời tham dự Hội thảo: “Doanh nghiệp thực phẩm – Đừng thu trên sân nhà”

Thời gian

Địa điểm

Nội dung:

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/5SKRfU615b84A43Z7