Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

Tin tức

Thư mời tham dự hội thảo “Xu hướng ứng dụng công nghệ sinh học phát triển sản phẩm nông nghiệp, y – dược hiện đại”

19 - 11 - 2019