Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI

Tin tức

Tổng kết Dự án chẩn đoán thí điểm nâng cao năng lực DNNVV do JICA và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức.

23 - 04 - 2019

Translate »