Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Giới thiệu

TỔNG QUAN VỀ VƯỜN ƯƠM

  • Phát triển bền vững và theo chuẩn mực quốc tế
  • Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm cộng đồng
  • Hợp tác với định hướng lâu dài, định hướng phat triển toàn cầu

Tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, gồm:
– Trang thiết bị hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ vượt qua khó khăn trong những năm đầu kinh doanh.
– Nhà xưởng, kỹ thuật, tư vấn, mạng lưới và dịch vụ văn phòng.
– Thời gian ươm tạo: 2 đến 3 năm

– 10 xưởng sản xuất, mỗi xưởng có diện tích từ 110-240 m2
– 5 phòng phát triển sản phẩm, mỗi phòng 13 m2
– 1 phòng thí nghiệm vi sinh
– 1 phòng thí nghiệm hoá học
– 1 phòng thí nghiệm cảm quan
– 03 xưởng thực nghiệm sản xuất và chế biến các sản phẩm thực phẩm: thịt, rau quả, các sản phẩm từ sữa, v.v.
– Văn phòng và các trang thiết bị thông tin liên lạc

–  Doanh nghiệp trẻ và mới thành lập trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm

–  Có ý tưởng kinh doanh tốt (sáng kiến) để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao.

– Có kế hoạch kinh doanh mang tính thuyết phục.

– Có khả năng kinh doanh

– Xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm với mức thuê thấp

– Tiện nghi và các dịch vụ được trợ cấp

–  Dịch vụ văn phòng

–  Sử dụng phòng thí nghiệm

– Sử dụng phòng phát triển sản phẩm

– Sử dụng xưởng thực nghiệm

– Được tư vấn về kỹ thuật

– Được tư vấn về kinh doanh và được đào tạo

– Tiếp cận mạng lưới kinh doanh

–  Làm việc trong môi trường chế biến thực phẩm